SERUM MỌC MI – MÀY

Serum mọc mi – mày: giúp làm dài, dày mi, đồng thời nuôi dưỡng và giúp mi khỏe hơn