SERUM MỤN TƯƠI

Serum mụn tươi: Hỗ trợ điều trị tất cả các loại mụn (5-10 ngày) mờ vết thâm sau mụn.