TONER

Toner giúp Dưỡng ẩm và cân bằng độ PH cho da